ข้อมูลทั่วไป

1บริษัทศรีไทย มิยากาวา จำกัด ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8บี จ.สมุทรปราการ ก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2531......